dritaislame.info

Investo për vendin tënd në Xhen-net!

,, Shtëpitë tuaja në Xhen-net ndërtohen duke përkujtuar Zotin.
 Përderisa ju e kujtoni Atë, Engjëjt ndërtojnë shtëpitë tuaja atje.
Dhe kur ju ndaloni së kujtuari Zotin edhe Engjëjt ndalojnë ndërtimin e shtëpisë suaj në Xhen-net ”  (Hadith).
Mbushe shpirtin tënd me këtë perlë të Muham-medit (paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi te) dhe mos e humb rastin të përfitosh këtë shpërblim të madh.
Mos ndalo së përkujtuari Zotin në mënyrë që mos të ndalet puna e Engjëjve në ndërtimin e pallatit tënd në Xhen-net.
Zoti i Madhërishëm thotë:
,, Pra ju më kujtoni Mua (me adhurime), Unë ju kujtoj juve (me shpërblim)” El-Bekare, 151.
Përshëndetjet qofshin mbi Muham-medin s.a.w
Xhuma të begatë e të pranuar miq.
M_A.

Postimet e lidhura