dritaislame.info

Tag : prof. Bujamin Salija

OPINIONE

𝑼𝑹𝑰𝑴𝑬 𝑫𝒊𝒕𝒂 𝒆 𝑨𝒍𝒇𝒂𝒃𝒆𝒕𝒊𝒕 𝒕𝒆̈ 𝑮𝒋𝒖𝒉𝒆̈𝒔 𝑺𝒉𝒒𝒊𝒑𝒆

Drita ISLAME
𝑼𝑹𝑰𝑴𝑬 𝑫𝒊𝒕𝒂 𝒆 𝑨𝒍𝒇𝒂𝒃𝒆𝒕𝒊𝒕 𝒕𝒆̈ 𝑮𝒋𝒖𝒉𝒆̈𝒔 𝑺𝒉𝒒𝒊𝒑𝒆 𝐇𝐨𝐱𝐡𝐞̈ 𝐇𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐡𝐬𝐢𝐧𝐢 (1811-1881) Është ndër personalitetet më të rëndësishme shkencore e kulturore që ka nxjerrë bota shqiptare...